เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย ภายหลัง พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม มอบผ้ายันต์ “ธงชัยนวหรคุณ” พร้อมให้พรกองทัพนักกีฬาไทย ที่จะเดินทางไปร่วม “พาราลิมปิกเกมส์ 2016” ในระหว่างวันที่ 7-18 กันยายนนี้ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

โดยพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าตำรับผ้ายันต์เลสเตอร์ หรือผ้ายันต์แพ้ไม่เป็น กล่าวถึงผ้ายันต์ธงชัยนวหรคุณ ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกภายในโบสถ์ต่อหน้าพระพักตร์พระประธานศักดิ์สิทธิ์วัดไตรมิตรวิทยาราม สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ตรงกลางรูปธงชัยโบกสะบัด บนยอดธงมีพระยอดธง วางในรูปโล่คือการป้องกันภยันตรายนานัปการ ด้านหลังประกอบยันต์นวหรคุณ อันเป็นพระยันต์แห่งชัยชนะ จะประสบความสำเร็จชนะทั้งทางโลกและทางธรรม

ก่อนที่จะได้เน้นย้ำให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พยายามทำหน้าที่ของทุกคนอย่างเต็มที่ และในการลงแข่งขันจะต้องมีศีล มีสมาธิ มีสติปัญญา และต้องสงบนิ่งให้ได้ และขอให้ทุกคนได้รับเหรียญรางวัลทั้ง เหรียญทองแดง เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองคำ ก็แค่ทุกคนต้องมีสติมีสมาธิให้ได้

ซึ่งหลังจากพระเดชพระคุณให้พร พร้อมมอบผ้ายันต์ “ธงชัยนวหรคุณ” ให้กับทัพกีฬาเสร็จ ก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีบูชาพระศิวะนาฏราช ณ สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหารโรงแรมเดอะบาซาร์ นำโดยคุณไพโรจน์ ทุ่งทอง, คุณอรสา มงคลกิติ, คุณสถาปนิก ทุ่งทอง, คุณสุรัญญา โผนประเสริฐ, คุณสุขุม อร่ามเจริญ และอาจารย์วันชัย สอนศิริ ที่ปรึกษาโครงการสวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ให้การต้อนรับกราบนมัสการ ก่อนที่พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) จะมอบผ้ายันต์ “ธงชัยนวหรคุณ” ให้กับผู้บริหารสวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก และประชาชนที่มาร่วมพิธี

ทั้งนี้ ผ้ายันต์ “ธงชัยนวหรคุณ”  ส่วนคาถาว่าด้วย หัวใจของนวหรคุณ หรือหัวใจของพุทธคุณ ๙ ประการ ใช้สำหรับสร้างสมาธิโดยการภาวนาเป็นคาบ “หัวใจ” นั้น หมายถึง การหยิบยกเอาคำคำต้นจากคำสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมเป็นคำสวดที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นหมวดหมู่ในพระไตรปิฎก เช่น ทุ, สะ, นิ, มะ ซึ่งเป็นหัวใจอริยสัจ เอามาจากคำซึ่งเป็นชื่ออริยสัจ คือ ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค “หัวใจ” เป็นเรื่องปลูกสมาธิทำกระแสจิตให้มีกำลังแรง “หัวใจ” นั้นมีอยู่มากมาย แต่ดูเหมือนว่า หัวใจที่นับถือกันมากที่สุดในบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายทั่วไป และก็น่านับถือด้วย คือ “หัวใจพระไตรปิฎก” อย่างหนึ่ง และ “หัวใจพุทธคุณ” อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า “หัวใจพระพุทธคุณ” นั้น ดูเหมือนจะถือว่า “เป็นยอดแห่งหัวใจทั้งหลาย” ในธงไชยเฉลิมพลของกองทัพไทยสมัยโบราณ

คาถายันต์โดยใช้หัวใจพุทธคุณ “หัวใจพุทธคุณ ” นี้ เป็นอักษร ๙ ตัว คือ อะ, สัง, วิ, สุ, โล, ปุ, สะ, พุ, ภะ เรียกชื่อว่า “นวะหรคุณ” อักษร ๙ ตัวนี้ ย่อมาจากคำสวดสรรเสริญพุทธคุณ คือ อิติปิโส

๑. อะ ย่อมาจาก อรห๋

๒. สัง ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ

๓. วิ ย่อมาจาก วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

๔. สุ ย่อมาจาก สุคโต

๕.โล ย่อมาจาก โลกวิทู

๖. ปุ ย่อมาจาก ปุริสทมฺมสารถิ

๗, สะ ย่อมาจาก สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๘. พุ ย่อมาจาก พุทฺโธ

๙. ภะ ย่อมาจาก ภควา

IMG_4679 IMG_4356 IMG_4387 IMG_4605 IMG_4435 IMG_4449 IMG_4450 IMG_4465 IMG_4486 IMG_4501 IMG_4403 IMG_4638 IMG_4666 IMG_4762

Related posts:

Comments

comments