ถวายเงิน ๐ สุขุม อร่ามเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก พร้อมด้วย บี๋-สวิช เพชรวิเศษศิริ ดารานักแสดงร่วมถวายเงินจำนงน 10,000 บาท แด่ ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ขณะมารับบิณฑบาตปัจจัยเพื่อนำไปสมทบกองทุนอาทรประชานาถ รักษาผู้ป่วยเอชไอวี ณ สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก
มองรางวัลที่สวนลุม_๑๗๐๒๒๓_0199

Related posts:

Comments

comments