ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัล สุดยอดแนวคิด และนวตกรรมผลิตภัณฑ์ไทย สู่มาตรฐาน อาเซียน “Brilliant Asean Product Awards 2017” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานในพิธี ณ โรงละครเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ ชั้น C สวมลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก
ในการนี้ ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก ผู้จัดงาน รางวัล สุดยอดแนวคิด และนวตกรรมผลิตภัณฑ์ไทย สู่มาตรฐาน อาเซียน “Brilliant Asean Product Awards 2017” ยังได้มอบรางวัลให้กับ บุคคลวงการบันเทิง ที่ประกอบธุรกิจ จนประสบความสำเร็จตามมาตรฐานธุรกิจ อาทิ ดีเจต้นหอม-ศกุนตลา, ดีเจมะตูม, โยชิ ซีควินท์, พลอย-พลอยพรรณ (ภรรยาปีเตอร์), เล็ก เจษฎา, ยุ้ย ปัทมวรรณ, ชายแฮ๊คส์ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจไทย ตลอดจนเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้าน เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป

Related posts:

Comments

comments