Show & Concert การแสดง

  • Show & Concert »
  • โคตรอินดี้ ขึ้นห้าง

ร่วมฉลองความสำเร็จ ครบรอบ 12 ปี มหกรรมคอนเสิร์ต “โคตรอินดี้” ตอนพิเศษ คอนเสิร์ต “โคตรอินดี้ ขึ้นห้าง” ณ Event Hall ชั้น 2 ภายในสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

Event งานเปิดตัวประชาสัมพันธ์สินค้าและองค์กร

Press Release งานแถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์

สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก